• przedszkole Ząbki

  PRZEDSZKOLE W ZĄBKACH

  Marzenia do spełnienia

Żłobek w Ząbkach

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA W ZĄBKACH, KTÓRE POKOCHA TWOJE DZIECKO!

Zakładając nasze przedszkole miałyśmy przed oczami dzieci aktywne, radosne, które jak tlenu potrzebują bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni, miejsca w którym będą chciały zostać, a pozostawiający ich rodzice będą mieli poczucie, że zostawiają je pod najlepszą choć nie ich opieką.

Dogodna lokalizacja

Dogodna lokalizacja

Dogodne położenie sprawia, że Rodzice bardzo chętnie zostawiają swoje dzieci pod naszą opieką. Z myślą o nich oddajemy do dyspozycji nasze Żłobek i Przedszkole . Ząbki, ul. 11 Listopada 85 – tutaj nas znajdziecie! Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki wszystkich Rodziców oraz dzieci.

Małe grupy

Małe grupy

Pracujemy w niewielkich grupach, złożonych maksymalnie z 18 naszych małych podopiecznych. Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem wykwalifikowanych nauczycieli, posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi.  Przedszkole Publiczne dla starszych powstało z myślą o komforcie Państwa dzieci. W niewielkich grupach maluchy lepiej przyswajają nową wiedzę oraz wykorzystują nabywane umiejętności.

Wszechstronne zajęcia

Wszechstronne zajęcia

Naszym małym podopiecznym zapewniamy idealne warunki do rozwoju. Prowadzimy zróżnicowane zajęcia, które mają na celu kształtowanie zainteresowań i umiejętności Państwa dzieci. Publiczne Przedszkole "Marzenia do spełnienia" zapewnia zajęcia językowe, artystyczne, psychoruchowe, edukacyjne. Tak bogaty plan zajęć stanowi odpowiedź na zapotrzebowania płynące ze strony maluchów i ich Rodziców, zajętych troską o prawidłowy rozwój dzieci.

Opieka wakacyjna

Opieka wakacyjna

Pragniemy poinformować, że  Publiczne Przedszkole "Marzenia do spełnienia" działa także w okresie wakacyjnym. Zapewniamy pełną opiekę oraz bogaty plan zajęć w ramach letnich dyżurów. Jesteśmy przygotowani, by zapewnić Państwa dziecku wiele atrakcji i szeroki wachlarz zajęć rozwojowych. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY PRZEDSZKOLA MARZENIA DO SPEŁNIENIA W ZĄBKACH

Nasza Kadra Pedagogiczna

Nasi pedagodzy w swojej pracy stwarzają interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze. Wdrażają nowatorskie programy, analizują, monitorują i opisują postępy swoich wychowanków. W każdej grupie pracuje zespół wychowawców posiadający odpowiednie kwalfikacje do pracy w przedszkolu. Nasi pracownicy wyróżniają się  przede wszystkim wysoką kulturą osobista, troską 
i odpowiedzialnośćią  za powierzone im dzieci.

 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
-    Janusz Korczak

Nauczyciele oprócz wykształcenia pedagogicznego, mają ukończone liczne kursy doskonalące:

 • Praca metodą Weroniki Sherborne
 • Umiejętności wychowawcze wg koncepcji wychowania Thomasa Gordona
 • Ruch, taniec i muzyka w pracy z małymi dziećmi - Klanza,
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

PERSONEL PEDAGOGICZNY ZATRUDNIONY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „MARZENIA DO SPEŁNIENIA”:

mgr Kinga Kietlińska 

 

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku Psychologia Społeczna. Wykwalifikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej  certyfikowany w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie.
Członek Stowarzyszenia Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej STiDIS.

Doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne zdobyła pracując z dziećmi z różnego rodzaju deficytami w placówkach SI na terenie Warszawy.
Jest osobą otwartą i nastawioną na pomaganie najbardziej wdzięcznym pacjentom jakimi są dzieci, zawsze kierując się ich dobrem. Zaangażowana i oddana pracy.
Nieustannie pogłębia swoje kompetencje. Ma doskonały kontakt z dziećmi i ich rodzicami.

Czas wolny rozdziela między trzy pasje – piesze wycieczki po polskich górach, żeglarstwo po mazurach oraz podróże motocyklowe (szosowe i  terenowe).
 

mgr Iwona Banaszek

 • wychowawca w grupie „Chmurki” 
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • logopeda w trakcie specjalności z neurologopedii
 • certyfikowany Terapeuta Ręki I i II stopnia w ujęciu globalnym

mgr Paulina Roicka

 • wychowawca w grupie „Promyczki”
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

mgr Agnieszka Sosnowska

 • wychowawca w grupie „Gwiazdki”
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • mgr pedagogiki w specjalności: pedagogika korekcyjna 

mgr Marcin Maćkowiak

Dyrektor Przedszkola, pedagog specjalny/terapeuta pedagogiczny.

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA NA TARGÓWKU

Integracja

Integrację realizujemy jako formę współistnienia - wspólnej zabawy, nauki i wychowania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Daje ona możliwość współuczestniczenia im w naturalnych warunkach społecznych i rozwoju w zróżnicowanej grupie rówieśniczej. Uczy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom  z niepełnosprawnością, jak i zdrowym.

Przebywanie w grupie integracyjnej daje szczególną szansę rozwoju społecznego wszystkim dzieciom. Dzieci pełnosprawne mają okazję, aby w naturalny sposób nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych rówieśników. Uczą się współżyć z nimi na co dzień, a także służyć im pomocą w każdej sytuacji. Stają się bardziej wrażliwe na problemy swoich mniej sprawnych kolegów. Z drugiej strony, dzieci niepełnosprawne zyskują okazję do przyjmowania akceptacji, zdobywają poczucie bezpieczeństwa, które jest podstawą ich ogólnego rozwoju psychofizycznego i intelektualnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, powołaliśmy Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny. W zespole pracują psycholog, logopeda, terapeuta SI, pedagodzy specjalni oraz terapeuci. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia specjalistyczną pomocą utworzony zostaje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). Zespół dba o to, aby żadne potrzebujące wsparcia dziecko nie pozostało bez specjalistycznej opieki.

STATUT i REGULAMIN

Publiczne Przedszkole "Marzenia do Spełnienia"
ul. 11-go Listopada 85
05-091 Ząbki

Godziny otwarcia:
Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
07:00 - 18:00