INFORMACJE O PROJEKCIE

żłobek niepubliczny Ząbki

Szanowni Państwo,

Marzenia do Spełnienia Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż realizuje projekt „Wyrównanie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli Publicznego Przedszkola "Marzenia do spełnienia"”, nr projektu RPMA.10.01.04-14-a584/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Nazwa projektu: „Wyrównanie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli Publicznego Przedszkola "Marzenia do spełnienia"”

Okres realizacji projektu:

1 listopad 2018 r. – 29 luty 2020 r.

Dofinansowanie projektu: 490 999,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 613 748,75 PLN

Przedmiotem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na obszarze gminy Ząbki poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 6 dzieci z niepełnosprawnościami, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 6 dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 60 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz wzrost kompetencji i kwalifikacji 6 nauczycieli OWP w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami w okresie 01/11/2018-29/02/2020.

Kontakt z Biurem Projektu:

  • Adres: ul. 11 Listopada 85, 05–091 Ząbki
  • Telefon: 790 570 131
  • e-mail: przedszkole.mds@interia.eu
  • godziny otwarcia: 7.00–18.00

Kontakt do Dyrektor Żłobka w Ząbkach: tel. 660 462 389 
kontakt do Dyrektor Żłobków w Warszawie: tel. 514 328 693 

 

Marzenia do spełnienia
ul. 11-go Listopada 85
05-091 Ząbki

Poniedziałek - Piątek
07:00 - 18:00